Skip to content
Grundare Soulwill, Diplomerad Psykosyntesterapeut PsA®

Nina Hahn

Din personliga utveckling är en djupgående inre resa där varje steg är en ny möjlighet till upptäckt och tillväxt. 

Oavsett om du står inför utmaningar i livet eller strävar efter djupare självförståelse, är jag här för att stötta dig. Med min erfarenhet, empati och kreativitet skapar vi en säker och inspirerande plats för personlig tillväxt och läkning.

Ge dig själv gåvan att utforska och utvecklas. Kontakta mig idag för att börja din resa mot en mer närvarande, autentisk och harmonisk tillvaro.

Nina Hahn, Soulwill

Min bakgrund

Professionell

Soulwill grundades av mig år 2022 och erbjuder en holistisk väg för människor att utforska och utveckla sig själva, både personligt och professionellt, genom coaching och samtalsterapi.

Under 2022 var jag en av 300 medlemmar som grundade European Psychosynthesis Association (EPA), ett globalt nätverk som vill göra en positiv skillnad genom att främja utvecklingen av det inre ledarskapet.

Med min erfarenhet av att ha grundat och drivit flera företag, erbjuder jag skräddarsydd coaching och samtalsterapi för dig som vill navigera genom utmaningar och uppnå personlig tillväxt.

Jag har både utbildning och lång erfarenhet inom Psykologi & Human Resources, något som jag har har använt för att bidra till utveckling av individer och grupper samt för att stödja förändringsprocesser under anställningar inom HR.

Jag driver verksamheten inom Soulwill parallellt med min anställning inom Founders Alliance. Inom Founders Alliance bidrar jag sedan 12 år till att skapa ett dynamiskt ekosystem för entreprenörer. Jag är därför enbart tillgänglig efter 17 vardagar och lördagar 10-14. 

Utbildning

Jag är Diplomerad Psykosyntesterapeut PsA®. Min utbildning omfattar 1500 timmar av terapeut ledd utbildning, inklusive inre ledarskap, samt 100 timmar egen terapi och över 300 timmar handledarlett arbete med klienter. Utöver det har jag bland annat en kandidat inom både Psykologi och Human Resources. 

Psykologi & Human Resources

  • Tvåårig terapeututbildning vid Psykosyntes Akademin PSA®.
  • Tvåårig utbildning i Inre Ledarskap vid Psykosyntes Akademin PSA®.
  • Essentials vid Psykosyntes Akademin PSA® (5 dagar).
  • Kurs i Det storartade ledarskapet vid Ledarstudion och Tuff Leadership Training (Steg 1 och Steg 2).
  • Kandidatprogram i Psykologi (2,5 år) och Human Resources (2 år) vid Lunds och Umeå Universitet.

Marknad & Ekonomi

  • Företagsekonomi, 1/2 år vid Lunds Universitet.
  • Marknadsekonomi och kommunikation, 2 år vid RMI Berghs i Stockholm.
  • Certifierad i styrelsearbete från Styrelseakademin.

Erfarenhet

Som terapeut har jag omfattande erfarenhet av att stödja människor genom olika livsutmaningar. Det inkluderar att hantera svåra livssituationer och känslomässiga hinder såsom självkänsla, sorg, nedstämdhet och ångest. Jag arbetar också med individer som har upplevt traumatiska händelser, såsom psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Och fördjupar ständigt mina kunskaper inom detta område.

I min roll som coach har jag långvarig erfarenhet av att främja tillväxt. Under åren har jag stöttat människor inom både individuell och professionell utveckling, särskilt personer i ledande positioner. Dessutom har jag fungerat som stöd för medarbetare som genomgår kriser.

Jag strävar alltid efter att skapa en trygg och stödjande miljö där mina klienter kan utforska och utveckla sitt fulla potential, oavsett vilka utmaningar de står inför.

För att kontinuerligt förbättra och kvalitetssäkra mitt arbete som samtalsterapeut fortsätter jag att utbilda mig i samverkan med andra diplomerade psykoterapeuter.

Vid större uppdrag samverkar jag med särskilt utvalda diplomerade och erfarna psykoterapeuter verksamma både i Sverige och utomlands. 

Om mina egna val

Under min universitetstid fördjupade jag mig i psykologi och human resources, vilket väckte mitt starka intresse för mänsklig utveckling och ledde mig till att utforska metoder för personlig tillväxt som sträcker sig bortom det traditionella, med fokus på de som betraktar människan som en helhet.

Under denna utforskning fascinerades jag av Psykosyntes, inom den psykodynamiska traditionen, som är vidareutveckling av Sigmund Freuds samtida banbrytande arbete. Jag valde PsykosyntesAkademin för min egen personliga tillväxt och som hemvist för min utbildning till psykoterapeut.


 

Jag uppskattar särskilt att akademin har. mycket kvalificerade lärare och att utbildningen ställer höga krav på att blivande psykoterapeuter själva genomgår den personliga utvecklingsresan. Det har givit mig en förförståelse som vägleder mig som terapeut och möjliggör trygg, genuin och empatisk vägledning för mina klienter.

Min egen syn på mänsklig utveckling samspelar väl med psykosyntesens grundläggande principer och metoder. För mig är människan en dynamisk varelse som ständigt strävar efter självinsikt, balans och att förverkliga sin fulla potential.

Jag ser människan som en helhet, där alla aspekter av ens identitet och erfarenheter är sammanflätade och påverkar varandra.

 

 

Psykosyntesen betonar just människans helhet, inklusive kropp, känslor, intellekt och själ, fördjupar både det svåra, och strävar efter en syntes av människans olika delar i personligheten för att skapa en mer sammanhängande och autentisk självbild.

Psykosyntes betonar även vikten av vilja och medvetenhet som centrala funktioner i psyket och lägger vikt vid att utveckla förmågan att fatta medvetna och kloka beslut.

Min personliga erfarenhet bekräftar att viljan är avgörande för att nå utveckling, vilket också återspeglas i namnet på mitt företag; Soulwill - själ med vilja - som symboliserar att uppnå en känsla av frihet när man styr från sin inre vilja. 

Nina Hahn

 

Holistisk personlig utveckling

Bli dirigenten i din egen inre orkester

Roberto Assagioli, grundare av Psykosyntes revolutionerade synen på mänsklig utveckling. Idag, inom Soulwill, vägleder jag andra genom samtalsterapi och coaching baserat på Assagiolis vision om holistisk utveckling och ständig förnyelse.

Med psykosyntes som grund utforskar du genom en inre dialog den sanning som ligger dold, ofta glömd, och som visar sig i de roller du spelar i ditt liv.

När du stärker kontakten med din innersta kärna, med dess läkande, upplivande och upplyftande kraft, kan du styra, lätt och naturligt med din vilja, så som dirigenten i din egen inre orkester.

Bli dirigenten i din egen inre orkester

Mångfald, kreativitet och integration. 

Flexibilitet och anpassningsförmåga är kärnan i Psykosyntes. Varje individ betraktas som unik, vilket gör att metoden kan anpassas efter olika personligheter, behov och livssituationer. Det finns ingen 'one-size-fits-all' - ansats, vilket gör den till en öppen teori som kan tillämpas på olika sätt beroende på individens behov.

Mångfald är också en central del och metoden erkänner och inkluderar mångfalden av mänskliga erfarenheter och potentialer. Olika kulturella, religiösa och andliga bakgrunder ses som resurser för personlig tillväxt och utveckling. Detta gör att den är relevant och användbar för människor runt om i världen.

 

Kreativitet och självutforskning är centrala teman, genom visualisering, meditation och dagbok uppmuntras individen att utforska olika aspekter av sig själv och sin inre värld på ett öppet och utforskande sätt.

Integration av olika perspektiv är också en betydande del av psykosyntesen. Den integrerar olika psykologiska perspektiv, såsom jungiansk psykologi, humanistisk psykologi och även österländska andliga traditioner. Detta främjar en bredare förståelse av människans natur och potential.

Människan betraktas som en varelse i ständig utveckling som strävar efter att förverkliga sin fulla potential. Detta innebär att teorin är öppen för att integrera nya insikter och forskningsrön om mänsklig utveckling och välbefinnande.

 

Hälsa ses inte bara som frånvaro av sjukdom, istället betonas en helhetssyn på välbefinnande som inkluderar fysisk, psykisk, känslomässig och andlig balans. Detta gör att metoden kan tillämpas inom olika områden av hälsa och välbefinnande, såsom psykoterapi, coaching, utbildning och personlig utveckling.

Vidare är psykosyntesen öppen för kontinuerlig utveckling och förfining. Genom att integrera nya idéer, forskning och insikter från olika discipliner och traditioner kan psykosyntesen fortsätta att utvecklas och förbli relevant i en föränderlig värld.

Längtar du efter någon att prata med?

Om du känner behov av att prata och vill veta mer, är du varmt välkommen att skicka ett mail till mig.