Skip to content
Personlig utveckling

Vad hindrar dig att uppnå dina mål?

I coachingen stödjer vi dig i din personliga utveckling och tillväxt genom att hjälpa dig att nå dina mål och drömmar.

Det som skiljer samtalsterapi från coaching är att vi inte utforskar djupare psykologiska processer och traumatiska upplevelser, utan är mer inriktade på att hjälpa dig att förstå vad som hindrar dig från att uppnå dina mål, samt att utveckla konkreta steg och strategier för att nå dessa.

Om du under coachingen upplever ett behov av att gå djupare, kan du välja att fördjupa med samtalsterapi.

 

Reaching a dream

Coaching med fokus på inre potential och helhet.

Vi utgår från psykosyntesens grundläggande förståelse för människans inre potential och strävan efter helhet i både samtalsterapi och coaching.

Fokus ligger på att hjälpa dig att förstå och integrera olika delar av din personlighet samt att uppnå dina mål på ett mer harmoniskt sätt.

Inom psykosyntes betraktar vi individen som en helhet bestående av olika delar, eller delpersonligheter, som kan vara i harmoni eller konflikt med varandra.

 

Målet är att hjälpa dig att integrera och balansera dessa olika delar av dig själv för att uppnå ökad personlig tillväxt och utveckling.

Du får hjälp att identifiera och förstå de olika delpersonligheterna och hur de kan samarbeta mot gemensamma mål. 

Vi integrerar kropp, känslor, sinne och själ och strävar vi efter att hjälpa dig att uppnå en djupare förståelse för dig själv och att skapa meningsfulla förändringar i ditt liv.

En viktig del av coachingen är att utforska och förstå din inre behov och önskningar, grundläggande behov och drivkrafter som styr beteendet.

 

När vi ökar medvetenheten om dessa djupare motiv kan du skapa en starkare koppling till dina mål och önskningar, vilket i sin tur kan leda till mer meningsfulla förändringar.

I coachingen använder vi också kreativa verktyg och tekniker för att utforska och uttrycka din inre värld, inklusive visualisering, meditation, självreflektion och dialog, för att stödja din personliga tillväxt och utveckling.

Sammanfattningsvis syftar coaching till att hjälpa dig att uppnå dina mål genom ökad medvetenhet, självförståelse och personlig integration.

Steg 1

Första samtal

Du tar en första kontakt. Om du sedan vill gå vidare bokar vi en tid för första samtal. Därefter, om du är intresserad av att påbörja din personliga utvecklingsresa, ber jag dig att fylla i ett formulär och skicka det till mig. 

Pris: 500 kr för 60 minuter

Plats: Personligen eller Online

Steg 2

Uppföljning

Vid det uppföljande samtalet har vi en dialog om din bakgrund, dina behov och önskningar, samt planerar ditt nästa steg. Du beslutar om du vill ha enstaka eller fortlöpande coaching. 

Pris: 500 kr för 60 minuter

Plats: Personligen eller Online

Steg 3

Coaching

Du bokar dina coaching sessioner. Vi startar med en helhetssyn som omfattar dina mål och det du längtar efter. Tidsramen skräddarsyr vi tillsammans. Du bestämmer när det är dags att avsluta.

Pris: 500 kr för 60 minuter

Plats: Personligen eller Online

 

Nothing can dim the light that shines from within.

Maya Angelou

Nina Hahn, Diplomerad Psykosyntesterapeut®

Lyssna på din inre röst

I stunder av tystnad och eftertanke, när vi reflekterar över våra val, kan vi ibland känna oss guidade inifrån. En svag men tydlig 'röst' leder oss mot en väg som skiljer sig från våra vanliga impulser och tankar. Vi känner att denna röst kommer från djupet av vår inre själ.

När vi lyssnar på denna röst, vägleds vi mot en väg som känns sann för oss, som om den kommer från vårt innersta jag. Det är som att den ger oss en djupare förståelse för våra önskningar och behov, och leder oss mot en känsla av inre balans och harmoni. 

Nina Hahn, grundare Soulwill

 

Nina Hahn, Soulwill

Vill du veta mer om hur du kan uppnå dina mål? 

Om du är intresserad, är det bara att skicka ett snabbt mail för att ta första kontakten. Vi kan sedan boka in ett samtal om du vill gå vidare.