top of page
Forest Road

OM MIG

För dig som vill stärka din självkänsla

Upplever du en inre tomhet eller är du i en akut livskris, som gör att du inte kan leva ditt liv fullt ut? Då är det dags att söka stöd. Som terapeut bidrar jag till en empatisk trygg miljö där du både blir sedd i dina behov och stärker din självkänsla.

Nina Hahn_edited.jpg

Psykosyntes är en psykologi för egenutveckling som tillämpar psykologiska metoder för att uppnå större närvaro, äkthet och harmoni i relationen till sig själv och andra. Jag har valt Psykosyntes för att den har ett holistiskt synsätt. Människan ses som en integrerad helhet där fysiska, psykiska och existentiella dimensioner alla är aspekter av en helhet.

 

Vi behöver både förstå hur vi har formats av vår historia, och att vi samtidigt att vi är mer än vår historia. Inom Psykosyntes strävar vi alltid efter det man kan kalla ett dubbelt seende, att både se vad vi har med oss i bagaget och att samtidigt ge uppmärksamhet åt det framåtriktade, det vi längtar och strävar efter, vår potential. Läs mer gärna mer på psykosyntesakademin.se.

Som terapeut har jag erfarenhet av allt från svåra livssituationer, självkänsla, sorg, nedstämdhet, ångest till traumatiska upplevelser som psykisk misshandel, sexuella övergrepp och PTSD. För att kvalitetssäkra mitt arbete som terapeut handleds jag kontinuerligt av en legitimerad psykoterapeut och psykosyntesterapeut. Jag erbjuder Psykosyntes terapi på svenska och engelska.

 

Min utbildning omfattar 1500 timmars terapeut ledd utbildning och egen utveckling, 100 timmar egen terapi och över 200 timmar klient arbete. Om du önskar stöd är du välkommen att kontakta mig så bokar vi in ett första kostnadsfritt samtal. Som en del i min utbildning tar jag emot praktik klienter till reducerat pris 450 kr per timme. 

Du är varmt välkommen att kontakta mig,

Nina Hahn

Institut

  • Medlem i European Psychosynthesis Association

  • Medlem i Psykosyntesföreningen

  • Psykosyntes Akademin, en del av EFPP, European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy

Kvalifikationer

  • Terapeututbildning Psykosyntes Akademin PSA®, 2 år

  • Inre Ledarskap Psykosyntes Akademin PSA®, 2 år

  • Essentials Psykosyntes Akademin PSA®, 5 dagar

  • Psykologi 2,5 år vid Lunds Universitet

Soulwill arbetar med psykosyntes som är en psykologi med själ och vilja.

 

Med psykosyntes som grund utforskar du i terapi genom en inre dialog den sanning som ligger dold, ofta glömd, och som visar sig i de roller du spelar i ditt liv.

När du stärker kontakten med din innersta kärna, med dess läkande, upplivande och upplyftande kraft, kan du styra, lätt och naturligt med din vilja, så som dirigenten i din egen inre orkester.

"To rediscover our will is like breathing oxygen after a long apnea. We feel reborn, life takes a new direction, our strength returns. What we will equals what we are, because through our choices we build our life, express ourselves in the world, and are known by others."

Piero Ferrucci, ur boken You Inner Will 

KONTAKT

Soulwill

Orgnr: 556572-4910

Innehar F-skattebevis

Stockholm, Sweden

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Pinterest

© 2022 by Soulwill.

Tack för ditt meddelande!

bottom of page